Advies bij verzuim

U heeft als werkgever een langdurig verzuimende werknemer? Of een werknemer die vaak verzuimt?  WerkGezond kan u dan bijstaan. Eventueel in overleg met een bedrijfsarts kan worden gekeken naar de oorzaken van het verzuim, deze zijn namelijk niet altijd medisch van aard. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar mogelijke oplossingen.